Yenilikçi Lider Öğretmenler Projesi ToplantısıCambridge Üniversitesi öncülüğünde hazırlanan dünyanın farklı kıtalarından 14 ayrı ülkede ve İstanbul Maltepe Kaymakamlığı tarafından Eğitimci/Yazar Özgür BOLAT danışmanlığında 2009 -2012 yılları arasında uygulanan“Yeni Nesil Lider Öğretmenler” projesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 2009-2011 yılları arasında pilot uygulanan “Okul Temelli Mesleki Gelişim” Projesinin yüksek fayda sağlayacak modülleri birleştirilerek “Yenilikçi Lider Öğretmenler” projesi hazırlanmıştır.
Millî Eğitim Bakanlığı’nın sürdürmekte olduğu eğitim reformu kapsamında Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, bu reformu destekleyici çalışmalar yürütmektedir.Öğretmenlerin yeterliklerini geliştirmek için hazırlanan Okul Temelli Mesleki Gelişim “OTMG”, problem çözmede eleştirel bakış açısına sahip, ekip çalışması yapabilen bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır. OTMG, öğretmenlerin mesleki yeterliklerini sorgulama, gelişime açık yönlerini belirleme, öğrenen ihtiyacını karşılamaya yönelik mesleki gelişimlerini planlama, uygulama ve çalışmalarını okul müdürü ve meslektaşlarıyla birlikte izleme süreçlerinde öğretmenlere en temel desteği sunacaktır.
Öğretmen, öğrenci ve velilere yeni bir bakış açısı getirecek, Seyhan İlçesi ve Adana İli için eğitimde devrim niteliği taşıyan bu uygulama, rutin eğitim anlayışının yerine yenilikçi bir eğitim anlayışı getirmektedir.

Öğretmenlerin eğitimsel etkinlik ve süreçlerde istekli görevler üstlenme, bağımsız projeler oluşturma, çevresini etkileme, meslektaşlarının gelişimine destek olma yeterliliği gösterme, okul içinde ve dışında mesleki bilgilerinin, becerilerinin, değerlerinin ve tutumlarının gelişimini desteklemek, etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturmada öğretmene katkı sağlayarak, öğretmenlerin eğitim öğretimin niteliğini arttıracak uygulamalar geliştirilmesini desteklemek.
1- Öğrencinin öğrenme ihtiyaçları temelinde ve okul gelişim hedefleri doğrultusunda öğretmenin mesleki gelişimini planlaması,
2- Okuldaki insan ve materyal kaynaklarının etkili kullanımının sağlanması için daha fazla olanak yaratılması bağlamında öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının okul ortamında karşılanması,
3- Öğrenciler için öğretim ve öğrenim kalitesinin artırılması,
4- Öğretmenlerin kendi gelişimleri için daha fazla sorumluluk almaları ve öz değerlendirmelerini geliştirilebilir yönleri için gelişim planı uygulaması,
5- Öğretmenlerin deneyimlerini paylaşmaları ve daha az deneyimli meslektaşlarını desteklemeye özendirilmesi,
6- Öğretmenlerin öğretme-öğrenme stratejileri ile ilgili yeni yaklaşım ve bilgiler konusunda daha bilinçli duruma gelmeleri, meslektaşlarının yardım ve desteği ile bu yaklaşım ve stratejileri kendi uygulamalarına yansıtmaları,
7- Okul çalışma kültürü ve değerler sisteminin gelişimine bağlı olarak okulun çevre ile bütünleşmesi ve çevre olanaklarının okul sorunlarının çözümünde daha fazla işe koşulması amaçlarının gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

• Proje destek ve uygulaması Seyhan Kaymakamlığı’nca sağlanacaktır.
• Proje, yukarıda sözü geçen hedef gruba yönelik uygulanacaktır.
• Yürütülen faaliyetler sürekli Proje Ekibi ve uzmanlardan destek alınarak eğitimlerle desteklenecek ve mevcut durum analizi yapılacaktır.
• Gerçekleştirilen olumlu faaliyetlerin tanıtımı ve paylaşımı Proje Ekibi tarafından sistematik olarak yapılacak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü pilot okullar arası koordinasyon sağlanacaktır.
• Proje Ekibi ve pilot okullar proje sonunda nihai rapor hazırlayacaktır.
 
23 Kasım Cumartesi günü saat 10.00 da 20 okuldan 70 yönetici ve öğretmene Adana Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Mehmet Duran ÖZNACAR ve Adana Bilim ve Sanat Merkezi Fizik Öğretmeni Mihrunisa DURAN tarafından 210 dakikalık yüz yüze eğitim yapılmıştır. Eğitime Seyhan Kaymakam'ı Sayın Ahmet OKUR, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mustafa Buğrul, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sayın Necmi Yılmaz katılmışlardır.
Eklenme Tarihi: 26.11.2013  09:03                    İzlenme: 1.713

Kaymakam Ahmet OKUR

Seyhan Kaymakamı Ahmet OKUR1966 yılında Hatay ilinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Hatay'da tamamladı. Lise birincisi olarak girdiği üniversite sınavında 1984 yılında Ankara Üniversitesi SBF İktisat Bölümüne derece ile girdi.


Üniversiteyi tamamladıktan sonra meslek sınavlarına girerek İçişleri Bakanlığı bünyesinde Kaymakamlık mesleğine intisap etti. Mesleğe Kars Kaymakam Adayı olarak başladı ve üç yıllık adaylık süresi içerisinde bir yılı İngiltere'de olmak üzere kaymakam refikliği ve kaymakam vekaleti görevlerinde bulundu.

Kaymakamımızı Twitter'da takip edin...Aktif: 15

Bugün: 857

Toplam: 545.542

Ip Adresiniz: 54.160.131.144

Hava Tahmini